Bij bouw van nieuwe gebouwen proberen we het op een correcte manier aan te laten passen bij de huidige gebouwen, maar wel met welzijn keuzes voor de dieren. Zitten zij goed in hun vel/veren, dan komt dat alles ten goede.

Zo is het dak van zowel de koeienstal als de kippenstal geisoleerd en heeft het een lichtgrijze kleur. Door deze combinatie reflecteert het zonlicht en blijft het in de stal aangenamer voor de dieren. Aan de voorzijde van de stallen hebben we gekozen voor modern damwand, maar dan wel voorzien van een groen potdekselprofiel.

Het eerste gedeelte van de koeienstal is gebouwd in 2000 als Groen Labelstal. Door een sleuvenvloer vindt er minder emissie plaats naar de omgeving. Een mestschuif verwijdert de mest naar de uiteinden van de stal, waar deze in de mestput terechtkomt die onder de gehele stal zit.

In de winter van 2012/2013 heeft er een uitbreiding van de ligboxenstal plaatsgevonden. Er is een L omheen gebouwd. In het nieuwe gedeelte liggen roosters die in de toekomst nog voorzien kunnen worden van groene “kappen”, waardoor er emissievermindering te realiseren is.

De loods biedt plaats aan de opslag van hooi en stro, maar is ook bedoeld als opslag voor machines die we hebben. We willen het nog wel aanpassen zodat er minder regeninslag is.

De potstal/jongveestal is gedateerd en is aan vervanging toe.