In de crisisjaren van begin 1900 is de familie Roubos op dit bedrijf gekomen. Er stond een advertentie in de krant (zie hiernaast). De familie kwam oorspronkelijk uit Waddinxveen, maar was al eerder in Langbroek begonnen. Van daar uit zijn ze op de Zandweg terechtgekomen.

Bas (1870 – 1957) en Johanna Roubos kregen 10 kinderen, waaronder Klaas.

Klaas Roubos (1909 – 1945) trouwde met Wendela Schuilenburg. Zij kregen 4 kinderen: Jennie, Hanny, Bas en Arie. In de oorlogsjaren waren er extra mensen op de boerderij, omdat er hier nog geen hongersnood was. Ook waren er Duitse soldaten ingekwartierd. Tijdens de oorlog is Klaas omgekomen tijdens een beschieting. Waarschijnlijk zagen ze hem aan voor de vijand, omdat hij met paard en wagen reed.

Als weduwe met kinderen had Wendela het niet makkelijk. Na de oorlog trouwde ze met Jos Huizer, die uit Zeeland was gekomen tijdens de oorlog. Jos was meer akkerbouwer dan melkveehouder. De ontwikkeling in de melkveetak was gering.

Arie Roubos trouwde in 1968 met To van Brenen. Twee kinderen werden geboren: Walter en Inge. Arie zag wel wat in de melkkoeien. Broer Bas was ook nog lange tijd werkzaam op de boerderij. Er was een loonwerktak bij, door werk te doen voor de boeren in de omgeving kon er voldoende inkomen gehaald worden.

Vanaf 1994 zat Walter in maatschap met zijn vader, in 2000 is Jacqueline daar bij gekomen. Tot 2006 zaten we met zijn drieen in deze maatschap, tot overlijden van Arie.

Begin jaren negentig was het twijfelachtig of er wel voldoende inkomen op lange termijn uit het bedrijf zou kunnen komen. Wij – Walter & Jacqueline- zagen er wel toekomst in. Door buitenshuis te werken voor een aantal jaren en alle euro’s in het bedrijf te steken, hebben we inmiddels dit bedrijf verder kunnen opbouwen. Met presenteren van plannen richting de bank, en realiseren van deze plannen kregen we meer vertrouwen van de bank, zodat er mogelijkheden waren voor financiering.

Met de huidige omvang hebben we een redelijke basis voor de toekomst. In de eerste plaats moeten wij ons inkomen verdienen voor de komende 35 jaar (als de AOW dan nog bestaat). Verder is het goed dat er dan een keuze is voor kinderen, willen ze het voortzetten of maken ze een andere keuze?

Een gezond bedrijf is – in onze ogen – in staat om tijdig vervangingsinvesteringen te doen en levert voldoende inkomen op, voor de korte maar zeker ook voor de lange termijn.