Koeien zijn hier vanaf het begin aanwezig. Begin jaren negentig werden de koeien nog op deel gemolken, op stand.

In 1994 is de toenmalige loods omgebouwd tot potstal. Er kwam een betonvloer in, aan de zijkant zat een voergang met daarachter mestroosters. Het grootste gedeelte van de stal was ‘pot’, een strobed voor de koeien. Melken van de koeien gebeurde in een doorloopmelkwagen. De melktank stond in een container. Eenvoudig, maar het werkte. De stromest werd op het maisland gebracht.

De ligboxenstal werd in de zomer van 2000 gebouwd in eigen beheer. De wanden van de mestputten werden in de zomervakantie neergezet. In maart 2001 konden de melkkoeien er in, vlak voor de MKZ crisis. Dat was wel spannend. Er werd nog gemolken in de oude doorloopmelkwagen, uit financiele overwegingen. (Eerst maar weer even sparen). In juni 2003 konden we eindelijk in de melkstal melken, een 1 x 12 zij-aan-zij. Hier melken we nog steeds in.

In de winter van 2012/2013 is er een L om deze stal heengezet. Het vooraanzicht is nu een tweekapper. In het nieuwe gedeelte zijn diepstrooiselboxen aanwezig. En een kartel-schoftboom, zodat de koeien makkelijker kunnen opstaan. Het was fraai om te zien dat de koeien liever in het nieuwe gedeelte dan in het oude gedeelte gingen liggen. Ook hier zijn oude materialen hergebruikt, mits ze goed te vervangen zijn. Het voerhek mag dus tweedehands. Maar de mestroosters zijn nieuw.

In 2014 is er een nieuwe melktank neergezet (een silotank). Voordeel is dat deze buiten kan staan. Daarbij komt er een nieuw aansluitpunt voor de melkwagen chauffeur en een hygienesluis voor dierenarts.

Wij melken (monstername september 2014) 106 koeien. Het jongvee staat niet allemaal thuis. Direct na de geboorte gaan kalfjes in een box op deel. Daar kan goed in de gaten worden gehouden of ze goed drinken, poepen, plassen, en zo. Na circa twee weken gaan de stierkalfjes met de veehandelaar mee, en gaan de vaarskalfjes naar de oude varkensschuur. Daar staat een kalverdrinkautomaat. Ze krijgen een halsband om, waarmee ze melk kunnen krijgen. Ook krijgen ze volop hooi en brok. Vers water is natuurlijk beschikbaar.

Na 3 maanden zijn ze bijna van de melk af en krijgen ze hooi, brok en water. En dan mogen ze groeien! In de zomer loopt het jongvee buiten, op verschillende plekken. In de winter staan ze binnen.

Bij het jongvee gebruiken we een stier om ze drachtig te krijgen. Enkele weken voor afkalven halen we ze op, zodat ze thuis in de strostal kunnen afkalven. Ze blijven in een groep lopen en kalven daar ook af. Bij de meeste geboortes hoeven we niet te helpen, maar kunnen de koeien het zelf. Voor hen en voor ons prettig! Het kalfje krijgt nog wel enkele dagen biest van de eigen moeder, dit is waardevolle melk voor het kalf, hier krijgen ze meer weerstand van.

De gemiddelde leeftijd van de melkkoeien is 4 jaar. Door groei van het aantal melkkoeien in de afgelopen jaren is deze leeftijd sterk beinvloed. In de komende jaren zal dit naar verwachting omhooggaan. De oudste is nu (oktober 2014) bijna 10 jaar, zij heet Trijn 32 (5918) en is geboren op 15 december 2004. Redenen waarom ze weg zijn zijn voornamelijk ouderdomskwaaltjes. Door ouderdom gaat hun conditie achteruit. Voorbeelden zijn een hoog celgetal (melkkwaliteit gaat achteruit) en verminderde vruchtbaarheid (geen kalf betekent ook geen melk..)

Koeien hebben allemaal een nummer in hun oor, maar ze hebben ook nog een naam. Bij de geboorte krijgen ze de naam van hun moeder, met een volgnummer. Soms hebben we een kalf zonder naam.  We geven deze dan de naam van een vriendin, een dochter, een nichtje…

Sommige koeien hebben iets speciaals. Zo heeft Jannie 10 (oornummer 1900) 100.000 kg melk gegeven. Een bijzondere mijlpaal (april 2004). We wilden dit graag vieren, maar kort na het behalen van de mijlpaal is ze doodgegaan. Waarschijnlijk hartproblemen.

Wij hebben geen rastypische melkkoe in de stal. Door overnames zijn er verschillende koeien van verschillende collega-boeren in de stal gekomen. We hebben wel wat met een bijzondere tekening. Zo zijn er witrikken in de stal (witte streep over de rug), dit is een sterke koefamilie. We hebben ook Lakenvelders geprobeerd, maar deze blijven kleiner dan de rest van de koeien en stonden niet stil in de melkstal (draaiden rond….). Vandaar dat deze er nu niet meer lopen.

Alle melk wordt geleverd aan de Graafstroom in Bleskensgraaf. Dit is een kaasfabriek. De melk wordt 2 x per week opgehaald door een vrachtwagen van DeltaMilk. Kaas uit deze fabriek is o.a. Te koop bij supermarkt Albert Heijn, als eigen merk. Op ieder zuivelproduct in Nederland staat een nummer, daar is dit aan te herkennen. (www.degraafstroom.nl)