Wij geven graag mede-invulling aan onderwijsopdrachten. Van een dagje snuffelstage op een lagere agrarische school tot en met een startopdracht voor 1e jaar studenten van de Landbouwuniversiteit in Wageningen: welkom. In het afgelopen jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar de vogels die in de kippenuitloop voorkomen met het oog op mogelijke overbrenging van vogelgriep. En hebben studenten uit Wageningen een eerste aanzet gemaakt om te kijken naar onze ecologische voetafdruk.  Daarbij was ook de opdracht om punten aan te geven waar we verbeteringen kunnen maken. Wageningers hebben ook wel eens uitgerekend of het rendabel was om de koeien ook biologisch te gaan houden. Zo proberen we het voor beide zijden nuttig te houden: wij besteden tijd aan hen, maar we kunnen ook iets met de informatie doen.